FNV MOOI Laatste nieuws
Dit is een FNV MOOI website met actueel nieuws.
Klik hieronder in het menu om naar de reguliere websites van FNV MOOI te gaan.

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
[contact-form-7 404 "Not Found"]

cookies

Privacyverklaring FNV MOOI

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In deze privacyverklaring legt FNV Mooi uit op welke wijze zij voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke is:
FNV Mooi
Nachtegaalstraat 37
3581 AC Utrecht
Telefoon 030 2314221
Email: info@fnvmooi.nl

Welke gegevens verwerkt FNV Mooi?

Wanneer je bij FNV Mooi informatie opvraagt vragen wij je persoonsgegevens. Deze gegevens verstrek je altijd rechtstreeks aan ons.

Welke gegevens FNV Mooi verwerkt is afhankelijk van het contact dat we met je hebben:

 • Als je informatie bij ons opvraagt, vragen wij je om contactgegevens op te geven zodat wij de informatie kunnen toesturen.
 • Als je lid wordt, hebben wij in ieder geval contactgegevens (naam, adres, woonplaats, (mobiele) telefoonnummer en emailadres) nodig. Daarnaast vragen we om een geboortedatum en een bankrekeningnummer. Ook vragen we hoeveel uren per week je werkt en in welk vakgebied/beroep. Deze gegevens gebruiken wij voor het lidmaatschap en om je gericht van informatie te voorzien die voor jou van belang is.
 • Met het lidmaatschap kun je gebruik maken van de verschillende diensten die FNV Mooi aanbiedt, zoals de FNV Mooi Academie (voor training en opleiding), activiteiten en verschillende kortingsacties. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden die wij voor je verrichten kunnen we meer gegevens verwerken.
 • Als je bij ons solliciteert vragen we je om een cv en mogelijk andere persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren we maximaal 4 weken nadat je bij ons hebt gesolliciteerd.
 • Bezoek je onze activiteiten en evenementen waar wij aan deelnemen dan is het mogelijk dat we daar foto’s (sfeerimpressies) maken. Die foto’s gebruiken we voor onze informatiedragers, zoals onze website en magazines (zoals Mooi Lijfstijl).

Waarom verwerkt FNV Mooi gegevens?

De doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

 1. Uitvoering van een lidmaatschap / overeenkomst
  We gebruiken de gegevens om contact met je op te nemen of in het kader van de uitvoering van een dienst of overeenkomst. We kunnen je gegevens gebruiken om diensten en producten te leveren, je vragen af te handelen, van advies of bijstand te voorzien.
 2. Marketing
  We houden je graag op de hoogte van ontwikkelingen in de branche en onze diensten. Dat doet FNV Mooi bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven of via social media.

Door middel van onze website verkrijgen we zelf geen persoonsgegevens, behalve IP-adressen. Deze gebruiken we alleen voor een functioneel doel en om het bezoek aan de website te optimaliseren. Wel hebben wij op onze website koppelingen naar social media platformen. De cookies die deze partijen gebruiken kunnen dienen voor analyse en marketing doeleinden.

Grondslagen

FNV Mooi verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande grondslagen:

 • Uitvoering van het lidmaatschap of de overeenkomst.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijk verplichting.
 • Toestemming

FNV Mooi vraagt alleen om toestemming als dat nodig is voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming kun je de toestemming op ieder moment weer intrekken. Dat kun je door contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch of via email. De gegevens staan hierboven. In onze nieuwsbrieven vermelden we in de nieuwsbrief de mogelijkheid om je af te melden.

 

Hoe komt FNV Mooi aan je gegevens?

In alle gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van je.

Hoe gaat FNV Mooi om met je gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen. Dat betekent dat wij maatregelen hebben genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Dit gaat om maatregelen om onze IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Alleen medewerkers en leveranciers hebben toegang tot en verwerken persoonsgegevens voor zover zij daartoe toestemming hebben van het bestuur van FNV Mooi en een verklaring hebben afgelegd dat zij vertrouwelijk met die gegevens omgaan.

We leggen in ons verwerkingsregister vast van welke bronnen we welke gegevens hebben ontvangen.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevensgegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. Mocht je hier specifieke vragen over hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Delen van gegevens?

FNV Mooi verstrekt in beginsel geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van de bond of FNV Mooi daartoe verplicht is op grond van de wet. In de volgende gevallen is dit aan de orde:

 • Dienstverleners en bedrijven waar we mee samenwerken
  Wij schakelen soms andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de overeenkomst die wij met je hebben. Dit zijn bijvoorbeeld een incassobureau of advocaten.
 • Wij besteden in enkele gevallen de verwerking van persoonsgegevens uit aan derde partijen, bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven en magazines. Maar ook onze IT leverancier, ons administratiekantoor hebben inzage in de gegevens. Deze dienstverleners zijn aan te merken als verwerker. Zij hebben geen zelfstandige zeggenschap over de persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening aan hen ter beschikking worden gesteld. FNV Mooi blijft in die gevallen verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van je gegevens.
 • Overheid
  In enkele gevallen zijn wij wettelijk verplicht persoonsgegevens door te geven aan de overheid. Denk daarbij aan de Belastingdienst, UWV of Justitie.

Uw rechten

 • Gegevens inzien of verbeteren
 • Je hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken en om gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Je kunt hiervoor langs de bovengenoemde wegen (o.a. email) contact met ons opnemen. Wij stellen controlevragen om je te identificeren. Binnen vier weken ontvang je een reactie van ons.
 • Het recht om ‘vergeten te worden’.
  In een aantal gevallen en onder voorwaarden heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je hebben te laten wissen. Dit is het geval wanneer:
 1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 2. je de toestemming voor het verwerken hebt ingetrokken;
 3. je persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
 4. er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen;
 • Beperking van de verwerking
  Als je van mening bent dat wij je persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kun je verzoeken om beperking van de verwerking.
 • Overdracht van de gegevens
  Je hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt voor de uitvoering van het lidmaatschap of een dienst, of op basis van je toestemming. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van jezelf hebben ontvangen. Hiermee ben je in staat om de door jouw verstrekte gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.

Aanpassing privacyverklaring

FNV Mooi kan deze privacyverklaring aanpassen. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatste aangepast op 24 mei 2018

Verder maakt onze website net als de meeste websites gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op de harde schijf worden opgeslagen. Meer informatie hierover lees je in onze cookieverklaring hieronder.

Cookieverklaring

Op www.fnvmooi.nl, www.fnvmooigeregeld.nl, www.fnvmooivoordeel.nl, www.fnvmooidag.nl en www.laatste.nieuws.fnvmooi.nl, allen websites van FNV MOOI, maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien je verder klikt op onze website je de cookies accepteert. Op het moment dat je verder klikt op onze website, geef je ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken, zoals omschreven in de pop-up en deze cookieverklaring. Je kan cookies uitschakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
In deze cookieverklaring lichten wij toe welke cookies er worden geplaatst en met welke doelen.

Welke cookies plaatsen wij?

Wij maken gebruik van zowel functionele cookies die door ons zelf worden geplaatst, als cookies afkomstig van derden voor analyse en marketing doeleinden.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo worden er bijvoorbeeld cookies gebruikt om:

 • de gebruikssessie te kunnen onthouden als je bijvoorbeeld bent ingelogd;
 • eventuele ingevulde velden te onthouden;
 • onthouden voor welke cookies je toestemming hebt gegeven.

Dit zijn allemaal functionaliteiten die zonder deze cookies niet zouden werken.

Cookies afkomstig van derde partijen

Naast de functionele cookies zijn er ook cookies die niet door ons zelf geplaatst of uitgelezen worden, maar door derde partijen die door ons zijn ingeschakeld en mogelijk functionaliteiten op de websites aanbiedt. Wij zullen per partij aangeven voor welke doeleinden deze cookies gebruikt worden.

Analytics en statistieken

Via onze website worden er cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de Google Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over onder andere hoe bezoekers onze website gebruiken, het gebruik van de zoekmachine van Google en welke pagina’s bezoekers bekijken op onze website. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Lees de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Social media 

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, namelijk Facebook, Twitter, Pinterest en LinkedIn en deze buttons plaatsen cookies.

Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

Daarnaast kunnen via Youtube filmpjes worden getoond, ook daarbij wordt gebruik gemaakt van cookies.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactgegevens onderaan deze verklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om jezelf adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van de browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de site zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze kun je niet uitzetten. Door onze website te bezoeken, stem je in met het gebruik van deze cookies. Voor cookies welke niet noodzakelijk zijn, biedt jouw browser en diverse plugins de mogelijkheid om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies heeft alleen gevolgen voor het apparaat en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Maak je gebruik van meerdere apparaten en browsers, herhaal deze handeling dan op elke computer of apparaat en browser.

FNV MOOI  Nachtegaalstraat 37  3581 AC  UTRECHT

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten